Fred en Marij Schüsler van onderzoeksbureau Soffos helpen Stichting De Geboortenis bij het ontwikkelen van de vragenlijsten voor Vitaal Zwanger en Vitaal Bevallen. Zodat écht goed gemeten kan worden hoe effectief de manier van werken en de filosofie van De Geboortenis zijn. Wij gingen in gesprek met Fred Schüsler over hun betrokkenheid bij De Geboortenis en over het belang van onderzoek doen door middel van een vragenlijst.

Hoe is Soffos ontstaan, en wat doen jullie als bedrijf precies?

“Onderzoeksbureau Soffos is in 2005 opgericht door Marij, die van origine apotheker is. Ze is gepromoveerd en het onderzoek doen is toch altijd wel in het bloed blijven zitten. Zelf ben ik socioloog en heb ik in Zuid-Limburg als beleidsadviseur gewerkt voor de geestelijke gezondheidszorg. We hebben al een lange historie in de gezondheidszorg: samen hebben we in Maastricht een tiental jaren een apotheek gehad. Nadat we uit Maastricht weggingen hebben we nog voor de koepel van apotheken gewerkt. Eigenlijk hebben we altijd dezelfde taakverdeling gehad, Marij gaat over de inhoud en ik over de organisatie en alles wat daarbij komt kijken.

In 2011 ben ik bij Soffos gekomen en sindsdien doen we het samen. Maar, we werken wel in een netwerkorganisatie, en als er dingen zijn waar we zelf te weinig expertise voor in huis hebben, doen we een beroep op onze partners. En ook onze zonen leveren een waardevolle bijdrage. De jongste zoon is informatiespecialist en die helpt ons bijvoorbeeld met het bouwen van nieuwe dingen, de oudste is econoom en jurist en kan zijn expertise ook kwijt bij diverse vraagstukken.

Soffos richt zich als onderzoeksbureau primair op het inzichtelijk maken van de resultaten die iemand bereikt met interventie. Dit kunnen coaches zijn, therapeuten of artsen. Soms zijn het bedrijven die een product hebben ontwikkeld, en die willen weten of het product ook daadwerkelijk doet wat het belooft te doen. Onze core business is dat we online vragenlijsten ontwikkelen die de professionals voor hun cliënten beschikbaar kunnen maken. Je kunt alleen bij de specifieke vragenlijst komen als de professional zijn cliënt heeft aangemeld. Daardoor wordt het bestand niet vervuild en krijgt de professional antwoorden waar hij echt iets mee kan.

Het zijn dus echt online vragenlijsten. De professional stelt die voor zijn cliënt open bij ons. De cliënt ontvangt van ons een bericht met een link. Daarmee komt de cliënt op een gesloten deel van onze website om de vragenlijst in te vullen. De antwoorden worden verwerkt in een verslag. Dat is in essentie onze werkwijze, onze core business. Daarnaast ontwikkelen we vragenlijsten, schrijven we artikelen, doen we data-analyses en spelen we met cijfers, om op basis daarvan inzichtelijk te maken wat mensen hebben bereikt. Onze doelgroep bevindt zich dus vooral in de gezondheidszorg, deels in het onderwijs, maar we werken in specifieke projecten ook met andere disciplines, zoals psychologen van de politie.”

Op welke manier zijn jullie betrokken bij de Geboortenis, en hoe is die samenwerking ontstaan?

“Wij kennen Nienke Stoop vanuit HeartMath, een Amerikaans systeem dat gebruik wordt door coaches. Dit is vooral een programma dat zich richt op stressreductie. Wij hebben hier een specifieke vragenlijst voor gemaakt, en Nienke kwam hierdoor op het idee van een vragenlijst voor De Geboortenis. Zij wilde laten meten wat het effect is van de manier van werken die De Geboortenis hanteert. In overleg met het bestuur zijn wij vervolgens gestart met het ontwikkelen van 2 vragenlijsten, Vitaal Zwanger en Vitaal Bevallen. Deze zijn nu getest en die staan klaar om te worden gebruikt.”

Hoe gaat het ontwikkelen van zo’n vragenlijst?

“Om tot zo’n vragenlijst te komen gaan we allereerst in gesprek met de mensen die de vragenlijst laten ontwikkelen, het bestuur van De Geboortenis in dit geval. Dan gaan we vaststellen of we een nieuwe lijst moeten maken, of dat we gebruik kunnen maken van een bestaande lijst. In dit geval moest er zeker een nieuwe komen. We overleggen met onze klant: wat willen ze precies weten? De vragenlijst moet tenslotte wel vragen bevatten waarvan de antwoorden iets gaan opleveren.

We stellen de vragenlijst niet alleen samen op basis van vragen aan de opdrachtgever, maar we maken ook gebruik van gedegen literatuuronderzoek. Het moeten duidelijke vragen zijn die niet op meerdere manieren geïnterpreteerd kunnen worden. Het moet gelijk duidelijk zijn wat bedoeld wordt en op welke manier er antwoord moet worden gegeven. Ook moeten de vragen niet te lang zijn. Zo zijn er verschillende voorwaarden waar vragen aan moeten voldoen.

Als een concept klaar is, testen we de lijst bij een testpanel. Om te kijken of er ‘gekke’ vragen tussen zitten, of om te kijken of de vragen voldoende onderscheidend vermogen hebben. Als iedereen hetzelfde antwoord geeft op een vraag, is deze niet onderscheidend genoeg en dan kun je ‘m vaak beter weglaten. Normaal gesproken stel je voor en na een interventie dezelfde vragen, maar bij een bevalling gaat dat toch anders. Dan moet je een benadering vanuit retroperspectief hanteren, waarbij je bijvoorbeeld vraagt: is het gegaan zoals je van tevoren had verwacht?”

Wat spreekt jullie zo aan aan de doelen van de stichting?

“Sowieso het aspect van samenhang in de eerstelijnszorg. Dat hebben wij vanuit de apotheek en later de koepel ook altijd bepleit, wij geloven sterk in een goede afstemming tussen diverse disciplines. Verder is het gewoon een heel dankbaar onderwerp en een dankbare doelgroep. Zelf hebben we twee kinderen en twee kleinkinderen, en weten we hoe belangrijk het is dat zwangerschappen en bevallingen goed verlopen.”

Hoe sluit jouw/jullie persoonlijke missie of purpose aan bij die van De Geboortenis?

“In de zorg wordt steeds vaker gestuurd op uitkomsten en die moet je kunnen laten zien.

Wat wij jaren geleden al gek vonden, is dat er in de complementaire zorg weinig gedaan wordt met getallen. We komen uit een heel ‘harde’ beroepsgroep, geneesmiddelen zijn heel exact. En we denken dat je in de gezondheidszorg, in die gebieden waar je niet met heel exacte dingen werkt, met behulp van een wetenschappelijk verantwoorde methode toch kunt laten zien wat je aan resultaten bereikt. Daarom zijn we in 2012 begonnen met een project “Zorg Natuurlijk Bewijzen”, om de effectiviteit van complementaire zorg inzichtelijk te maken.

Marij is onderzoeker in hart en nieren, het ‘willen weten’ heeft er bij haar altijd al in gezeten. In de zorg is de beste manier om erachter te komen hoe iets gaat, letterlijk door het te vragen: hoe gaat het met u? Tegenwoordig gaat dit steeds meer gebeuren. Eerder was het de dokter die altijd wist wat goed voor je was, en had je dat maar te slikken. Maar wij hebben ook in de apotheek altijd al zo gewerkt. In gesprek gaan met de patiënt om te vragen hoe het gaat. En met het onderzoek werken we ook op onze eigen manier. Door vragen te stellen over hoe iets werkt of gaat. Er kan ook uitkomen dat iets niet werkt, maar met die informatie kun je ook verder.

De doorlooptijd van de samenwerking met De Geboortenis is eigenlijk al langer dan die van onze andere projecten. Normaal gesproken zijn projecten qua doorlooptijd vrij kort. Maar juist vanwege het feit dat we het zo’n bijzonder project vinden, stoppen we er tijd en energie in en voelen we ons betrokken. We zouden het fijn vinden als dat goed van de grond komt en wij daar ons steentje in kunnen bijdragen.”

Wat zijn jullie toekomstdromen voor jullie bedrijf, en hoe zien jullie de verbintenis met De Geboortenis voor je?

“Dat wij nog lange tijd op deze manier aan mensen inzichtelijk kunnen maken wat een bepaalde interventie voor effect kan hebben. Hieronder versta ik niet alleen onze cliënten zelf, dus de behandelaars, maar bijvoorbeeld ook verzekeraars. CZ heeft dit jaar veel van de complementaire zorg uit het aanvullende pakket geschrapt. Het was mooi geweest als therapeuten direct in 2012 waren begonnen met het meten van de effecten van hun behandelingen. Dan hadden ze kunnen aantonen, met betrouwbare resultaten verkregen via een onafhankelijk bureau, dat het niet slim is om grote delen van deze zorg van vergoeding uit te sluiten. Maar dat hebben ze destijds niet gedaan, en dat is jammer.

De Geboortenis heeft een prachtig idee en als je dit echt wilt uitrollen, zeg maar over heel Nederland, dan is zo’n vragenlijst in staat om daarbij te helpen. Omdat het online is, kunnen de vragen op ieder moment van de dag en nacht worden ingevuld. Voor De Geboortenis is het dan ook vooral van belang dat de professionals enthousiast zijn over zo’n vragenlijst en echt de waarde ervan inzien, want alleen dan kunnen ze de cliënten aansporen tot het invullen ervan. En dan kun je echt laten zien wat je bereikt met de manier van werken en de filosofie van De Geboortenis.”

Website: https://www.soffos.eu/

Auteur: Stichting De Geboortenis

Auteur: Stichting De Geboortenis

Stichting De Geboortenis in Zutphen is er voor alle zwangeren en (wens)ouders. Het Geboorteplatform biedt de zorgprofessional toegang tot informatie over symposia, lezingen, [bij]scholing en andere belangrijke evenementen voor professionals in de geboortezorg. De Geboortenis werkt aan de realisatie van een ecologisch geboortehuis in Zutphen.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en ontvang als eerste het nieuws over nieuwe trainingen, blogartikelen en bijeenkomsten.

Newsletter Form (#1)