Online dialoog

1e 1000 dagen zorg in 2021 

In dialoog over het spanningsveld tussen veiligheid en vrijheid in de geboortezorg
anno nu.

Stichting de Geboortenis en Platform Spruit organiseren samen 

een online dialoog over 1e 1000 dagen zorg in 2021 

In dialoog over het spanningsveld tussen veiligheid en vrijheid in de geboortezorg anno nu.

Donderdag 21-01-2021 van 19.30-21.00 uur

 

Het zijn bevreemdende tijden voor ons allemaal. Eenieder zal voor zijn haar eigen uitdagingen komen te staan door ofwel zorgen om zichzelf of dierbaren, of door de maatregelen waar we ons allemaal aan dienen te houden.

Het spanningsveld tussen veiligheid en vrijheid is groot.
Ouders ondersteunen in het ter wereld zetten van hun kindje is een verantwoordelijke taak en eentje die je zo zorgvuldig en veilig mogelijk wilt uitvoeren. Maar een kindje krijgen is ook een life event waarop zo min mogelijk concessies gedaan zouden moeten worden.

Wij als Geboortenis en Platform Spruit zetten ons in om de wereld mooier te maken door zorg voor ouders rondom de 1e 1000 dagen van hun nieuwe kindje te verbeteren. We bundelen onze krachten door samen evenementen te organiseren. Door de huidige omstandigheden is ons eerste evenement een online ontmoeting tussen zorgverleners uit het reguliere veld en zorgverleners uit het complementaire veld die werken rondom de 1e 1000 dagen van nieuw leven om uit te wisselen wat deze tijd voor hen betekent.


Platform Spruit

Platform Spruit is een netwerk in Noord Limburg van complementaire professionals die allen met aanstaande of jonge ouders en hun jonge kind werken. Hun missie is om ouders te ondersteunen om een zo bewust en liefdevol mogelijke omgeving te creëren in de aanloop naar de geboorte en in de eerste 1000 dagen van hun kindje. Dat doen ze onder andere door ouders te laten zien hoe ze in hun eigen kracht kunnen blijven staan en van daaruit de regie kunnen nemen over hoe zij invulling willen geven aan het proces van zwangerschap, geboorte, kraamtijd en daarna. Informed consent, respectvolle communicatie en vertrouwen in de fysiologie zijn daarbij cruciaal.

Wanneer: Donderdag 21 januari 2021
Waar: Online
Tijd: 19:30 – 21:30 uur

Kosten: Gratis

Programma

19.30 Welkom en introductie
20.00 Ervaringsoefening
20.15 Groepsgesprek met thema’s
1) Samenwerking regulier en complementair
2) Postpartum zorg

3) Vrij versus Veilig
4) Je blinde vlek
20.45 Plenair terugkoppelen thema’s en gesprek
21.20 Afronding en vervolg
21.30 Einde

 

Over de thema’s:
1) Samenwerking regulier en complementair
Hoe verloopt op dit moment de samenwerking tussen de reguliere en complementaire zorg. Weten wij elkaar voldoende te vinden? 

2) Postpartum zorg
Hoe staat het op dit moment met de postpartumzorg. Wat is daar nodig en hoe kunnen wij daaraan bijdragen? 

3) Vrij versus Veilig – Hoe kunnen we ouders ondersteunen om hun eigen keuzes te blijven maken in het spanningsveld tussen vrijheid en veiligheid? Een spanningsveld dat groter is nu we te maken hebben met Corona.

4) Je blinde vlek – Je neemt jezelf altijd mee in je werk. Elke situatie doet ook iets met jou; jouw perceptie ervan bepaalt mede hoe je handelt. In hoeverre heb je daar zicht op, wat helpt en wat heb je nodig?

Je bent van harte welkom!
Deelname is gratis.

Meld je aan voor het online event op 21 januari

Aanmeldformulier online event 21 januari 2021

Heb je nog vragen over het online event?

8 + 7 =