Visie

Binnen De Geboortenis werken we allemaal vanuit dezelfde visie op het geboorteproces. De drie pijlers van deze visie worden hieronder toegelicht.

Optimale ondersteuning
Als de kinderwens, zwangerschap, bevalling en kraamtijd op integrale wijze (integratie van emotioneel, fysiek, sociaal, psychisch en intuïtief niveau) begeleid en verzorgd worden en de bevalling vanuit vertrouwen en ontspanning kan plaatsvinden, wordt de kans op complicaties voor moeder en kind verkleind.

Healing environment
De kans op complicaties wordt nog meer verkleind als de bevalling plaats vindt in een omgeving die rustgevend en stress-verlagend werkt (healing environment). Hierbij kan de natuurlijke fysiologie van de bevalling optimaal verlopen met een kortere duur en minder pijnlijke weeën als gevolg.

Onverstoorde fysiologie
Bij een onverstoorde fysiologie (geen adrenaline, chemische pijnbestrijding en/of stimuleren van weeën) wordt op hormonaal niveau de basis gelegd
voor een gezonde binding tussen moeder en kind. Het welbevinden en vertrouwen van beide ouders in hun eigen zelfstandigheid en kracht, wordt dan op de verschillende niveaus bekrachtigd. Voor de pasgeboren baby betekent dit dat zijn eerste ‘hormonale imprint’ in het zenuwstelsel er een van rust, veiligheid, vreugde en liefde kan zijn.

De Geboortenis sluit met haar visie en missie aan bij het door de Stuurgroep geformuleerde advies. De Geboortenis wil bovendien een bijdrage leveren aan het waarborgen van de kwaliteit van de aangeboden zorg door de multidisciplinaire samenstelling van haar team. Binnen de doelgroep van het te realiseren geboortehuis vallen zwangeren en hun partners die geen medische indicatie hebben, niet thuis willen of kunnen bevallen, maar ook niet naar het ziekenhuis willen. Het geboortehuis zal naast een lokale functie ook een landelijke en internationale functie gaan vervullen door de specialistische zorg en unieke faciliteiten die geboden wordt.

Kernwaarden
Levensvreugde, Veiligheid, Deskundigheid, Onafhankelijkheid, Vertrouwen

Informatie
Mail voor meer informatie naar: info@geboortenis.nl.